Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Bud Gett Hostels met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Bud Gett Hostels verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Bud Gett Hostels worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Bud Gett Hostels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Bud Gett Hostels aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Bud Gett Hostels opgenomen informatie en tarieven.

Verwijzingen naar sites die niet door Bud Gett Hostels worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Bud Gett Hostels uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Bud Gett Hostels worden onderhouden wordt afgewezen.